Nyerj autót promóciós játék

JátékszabályzatA JÁTÉK CÉLJA

A TargetMax Kft. promóciós játékot szervez. A játékban önkéntesen regisztráló személyek adataiból a TargetMax Kft. üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, ezek közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében. Az üzletszerzési listát a regisztráló személyes hozzájárulása alapján a TargetMax Kft. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Tchibo Budapest Kft., NILS ID Kft. (Nilsay nemzetközi társkereső), TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Helmond Kft. (Start Utazás), Bónusz Brigád (Skoopy Kft.), Fyrklövern Magyarország Kft., AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére továbbítja.

A regisztráció során önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.


SZABÁLYZAT

1. A nyereményjáték szabályai

Jelen szabályzat a https://nyerj-autot.hu címen elérhető promóciós játékban való részvételre, és a játékba való regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A nyereményjátékra történő jelentkezés 2018. március 26. és 2018. május 1. között tart.

Regisztrálni kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy jogosult, aki A regisztráció során az adatkezelési nyilatkozat adatkezelőnként tehető meg. Minden adatkezelő tekintetében megadott adatkezelési nyilatkozatért külön egy darab sorsjegy jár. A játékba regisztrálók a játék során további sorsjegyeket szerezhetnek a játékba szóló meghívó küldésével. A meghívót küldő játékosnak annyi további sorsjegy jár, ahányat a meghívott játékos a regisztrációkor szerzett.


2. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1025 Budapest, Verecke u. 138.; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-56397/2012) (továbbiakban a Szervező).


3. Adatkezelők, adatfeldolgozók:


4. Nyeremény

A jelen játék nyereménye 1 db új személygépjármű tulajdon joga a regisztráló választása szerint az alábbiak közül: A nyeremény tartalmazza a gépjárművet a megjelölt felszereltségben, a gépjármű tulajdonba vételéhez szükséges költségekkel, mint általános forgalmi adó, regisztrációs díj, forgalomba helyezés díja. A nyeremény nem tartalmazza a szükséges és általánosan javasolt biztosításokat, a nyereményautó megrendelésével, átvételével és elszállításával kapcsolatos, a nyertesnél felmerülő költségeket és nem tartalmaz üzemanyagot.

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre vagy más nyereménytárgyra át nem váltható.

A gépjármű megrendelése a nyeremény kisorsolása után történik meg, a nyertes közreműködésével a Szervező által kijelölt hivatalos márkakereskedésnél, Budapesten. A nyertes jogosult az autóhoz saját költségén extra felszerelést vásárolni.

A nyeremény átadása a megrendelt autó megérkezése után történik, a hivatalos márkakereskedő eljárása és szabályai szerint. A szállítási határidő hosszára a szervezőnek nincs ráhatása.

A jármű mindkét oldalán Start Utazás logóval és reklám szlogennel felmatricázva kerül átadásra. A játékszabályzat elfogadásával a nyertes vállalja, hogy a gépjármű átadását követő 3 év időtartamra a járművön megőrzi és karbantartja a Start Utazás logót és reklám feliratot, továbbértékesítés esetén a vevőnek ugyanezt szerződésben kiköti.

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény igénylésével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik. Szervező a nyereményre jogosító utalvány átadására vállal kötelezettséget, a nyeremény igénylésével vagy beváltásával kapcsolatosan a nyertesnél vagy harmadik személynél jelentkező igények vagy károk esetére Szervező kizárja a felelősségét. A Szervező a nyeremény kereskedő átadására vállal kötelezettséget a jelen szabályzat szerint, a nyeremény esetleges meghibásodása vagy bármely jellemzője miatt a nyertes a termék gyártójához fordulhat. Szervező és a nyereményt biztosító márkakereskedő a nyeremény átadásához további személyes adatok megadását kérheti.


5. A nyertes kiválasztása

Szervező a nyereményt a regisztrációt valós adataival kitöltő és regisztráló játékosok között sorsolással ítéli oda. A sorsolás során egy darab sorsjegy kerül kisorsolásra. A Szervező a sorsolást 2018. május 2-án délelőtt 11 órakor tartja a főtámogató 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. alatti, Start Utazási Iroda megnevezésű fióktelepén. A sorsolás számítógéppel történik, közjegyző és 3 fős sorsolási bizottság részvételével. A sorsolás nyilvános, a sorsoláson való részvételhez nem szükséges előzetes regisztráció.

A Szervező és a játék főtámogatója a nyereményjáték nyertesét (a nyertes nevének és a regisztráció során megadott irányítószámának feltüntetésével) a Start Utazás (www.startutazas.hu) nyitólapján a sorsolástól számított legrövidebb határidőn belül kihirdeti, és minden regisztrált játékost a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címen értesít a kihirdetés tényéről. A hirdetmény a Start Utazás nyitólapján legalább 2018. május 20-ig szerepel.

A Szervező a nyertes értesítését a játékos által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, és a nyertes a hirdetményben megadott módon nem jelentkezik a kihirdetéstől számított egy héten belül, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem érhető el, és jelen pont szerinti határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, pótnyertes kijelölésére nem kerül sor.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Helmond Kft., valamint a TargetMax Kft. munkatársai és a munkatársak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozói.

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

6. Adatkezelési szabályok, tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait az adatkezelők visszavonásig kezelik.

Az adatkezelésben érintett adatok köre a regisztráció során megadott adatok egésze: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, lakóhely irányító száma, telefonszám, e-mail cím, a regisztráció során feltett kérdések és az azokra adott válaszok. A keresztnév alapján a játékosok nemét a Szervező automatikus adatfeldolgozással állapítja meg, és az automatikus adatfeldolgozás eredményét a személyes adatokkal együtt tárolja.

A játék időtartama alatt a regisztráció során megadott személyes adatokat az Ön és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján a Szervező a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezeli az általa üzemeltett szerveren. A regisztrációs űrlapon feltett "Érdekel egy kedvező lakáscélú megtakarítás, melyre évente állami támogatást kaphatsz?" kérdésre igennel válaszolók adatait a szervező a játék során adatfeldogozásra továbbítja a HomeCall Plus Kft. részére (3535 Miskolc, Kuruc utca 21. 3. em. 2.) részére. A regisztrációs űrlapon feltett, "Önnek mi a legfontosabb lakásbiztosításánál?" kérdésre adott választ és a regisztráció során megadott személyes adatokat a szervező a játék során, a regisztrációt követően továbbítja az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére, amennyiben a regisztráló az adatkezelésre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt-t. feljogosította.

A játék lezárulta után a Szervező az összegyűlt adatokat az adatkezelési nyilatkozat visszavonásáig kezeli a célból, hogy a jövőben az Ön részére az általa előállított, forgalmazott vagy közvetített termékeiről és szolgáltatásairól (különösen utazások, biztosítások közvetítése) telefonon vagy elektronikus úton (különösen az email címére) közvetlenül tájékoztassa, az Ön e-mail címére harmadik fél megbízásából hirdetés leveleket (eDM) küldjön.

A játék lezárulta után a Szervező az összegyűlt adatokat továbbítja azon adatkezelők részére, akikre az adatkezelési hozzájárulást a regisztrációs űrlapon tett kifejezett nyilatkozatával a játékos önkéntesen kiterjesztette. A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, Tchibo Budapest Kft., NILS ID Kft. (Nilsay nemzetközi társkereső), TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Helmond Kft. (Start Utazás), Bónusz Brigád (Skoopy Kft.), Fyrklövern Magyarország Kft., AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. az adattovábbításért díjat fizet a szervezőnek. Az adatátadás után az egyes adatkezelők az adatkezelést külön-külön végzik. Az adattovábbítás után az adatkezelés célja, hogy a jövőben az Ön részére az adatkezelők termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen az email címére) közvetlenül tájékoztassák, valamint azokat az Ön részére ilyen módon közvetlenül felajánlják.

Az adatkezelőkön és a felsorolt adatfeldolgozókon kívül az Ön regisztráció során megadott adatait más személyek nem ismerik meg.

A Szervező és az adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Info. törvény);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
A játékban biztosított meghívó küldő alkalmazás közvetlenül küld sablon meghívó levelet a megadott címzett részére. A meghívó elküldése során nem történik adatkezelés. A meghívás során megadott személyes adatok kizárólag a meghívó kiküldésére szolgálnak, a meghívottak e-mail címét és nevét a játék szoftvere nem tárolja és nem menti el, a meghívó levelek kiküldése után az adatok megsemmisülnek.


7. Leiratkozás, adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok módosítása, visszavonása, adatfrissítés

A játék vége előtt a regisztrációt és az adatkezelési nyilatkozatot visszavonni a Szervezőnél lehet. A játék befejezése után az adatkezelésről szóló nyilatkozatot az egyes adatkezelőknél külön-külön kell visszavonni.

Személyes adatainak kezeléséről és a személyes adatait érintő adatátadásokról a Szervező weboldalán (Targetmax.hu / Nyilvántartott adatok oldal) kérhet tájékoztatást e-mail címe megadásával.

Az Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

TargetMax Kft.
e-mail: info@dm.targetmax.hu
levélben: 1025 Budapest, Verecke u. 138.
automatikus leiratkozás weboldalon: http://targetmax.hu/nyilvantartott-adatok#section-leiratkozas
a küldött hírlevelek leiratkozási linkjén keresztül: közvetlen üzletszerzési ajánlat levél alján lesz feltüntetve. A TargetMax Kft. rendszerében tárolt adatokat az TargetMax Kft. bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a hozzájárulása nélkül nem adja ki.

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.
e-mail: internet_feedback@hu.tesco-europe.com
levélben: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.

Tchibo Budapest Kft.
e-mail: levelek@tchibo.hu
levélben: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.

Fyrklövern Magyarország Kft.
e-mail: ugyfelszolgalat@fyrklovern.hu
levélben: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.;


Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
e-mail: ugyfelszolg@aegon.hu
levélben: 1091 Budapest, Üllői út 1.
online: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html

Helmond Kft.
e-mail: info@startutazas.hu
levélben: 1025 Budapest, Verecke u. 138.

NILS ID Kft. e-mail: company@nilsay.com
levélben:2141 Csömör, Tinódi u. 32/D.

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe e-mail: ugyfelszolgalat@colonnade.hu
levélben:1380 Budapest, Pf. 1219

Skoopy Kft. (Bónusz Brigád) e-mail: ugyfelszolgalat@supershop.hu
levélben: 1138 Budapest, Révész u. 25-29.

SuperShop Kft. e-mail: ugyfelszolgalat@supershop.hu
levélben: 1095 Budapest, Mester utca 30-32. 4. és 5. em.
8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti adatkezelésre is vonatkozó előzetes teljes körű tájékoztatás megismerése után önkéntesen és kifejezetten az alábbi nyilatkozatot teszem:

A játék szabályzatát elfogadom. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a TargetMax Kft. (1025 Budapest, Verecke u. 138.), mint adatkezelő a nyilatkozatom visszavonásáig a játék időtartama alatt a játékkal összefüggésben, kapcsolattartás és adminisztráció céljára kezelje, illetve a játék lezárulta után a célból kezelje, hogy a jövőben részemre a termékeikről, szolgáltatásaikról telefonon vagy elektronikus úton (különösen email címemre) közvetlenül tájékoztasson, valamint azokat részemre ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. Hozzájárulok, hogy a TargetMax Kft. az alább külön bejelölt adatkezelők részére a regisztráció során megadott személyes adataimat továbbítsa.

Kifejezetten hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat választásom szerint a
 • Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51.), mint adatkezelő
 • Tchibo Budapest Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1.), mint adatkezelő
 • NILS ID Kft. (Nilsay nemzetközi társkereső) (2141 Csömör, Tinódi u. 32/D.), mint adatkezelő
 • TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.), mint adatkezelő
 • Helmond Kft. (Start Utazás) (1025 Budapest, Verecke u. 138.), mint adatkezelő
 • Bónusz Brigád (Skoopy Kft.) (1138 Budapest, Révész u. 25-29. (27/III.)), mint adatkezelő
 • Fyrklövern Magyarország Kft. (1063 Budapest, Bajnok utca 13), mint adatkezelő
 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út. 1.), mint adatkezelő
reklám üzenetek eljuttatása céljából kezelje az általa közétett és általam megismert adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek szerint.9. NAIH

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu


FOGALMAK:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolat-felvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

A játék támogatói:

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Tchibo Budapest Kft. NILS ID Kft. (Nilsay nemzetközi társkereső) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Helmond Kft. (Start Utazás) Bónusz Brigád (Skoopy Kft.) Fyrklövern Magyarország Kft. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Cronos társkereső Kieselbach Galéria UPC Direct Genertel NN Biztosító Unibet Budapest Centrum Kft. SuperShop HomeCall Plus Kft.